L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Escola

La paraula escola deriva del llatí schola, que procedeix del grec scholé. Schola se relaciona amb otium, ja que el terme grec designa l’oci o descans que permet la formació (vegeu Exercici). Hi ha, doncs, un desplaçament semàntic del temps d’aprenentatge al lloc on s’efectua.

Un dels primers trobadors en occità, Guilhem de Peitieu (1017-1126), comte de Poitiers i duc d’Aquitània, fa servir el mot “escola” en el seu poema

Quan lo rossinhols el folhos:

 

Quan lo rossinhols el folhos

Quan lo rossinhols el folhos

dona d’amor e·n quier e·n pren

e mou son chan jauzent joyos

e remira sa par soven

e·l riu son clar e·l prat son gen

pel novel deport que renha,

mi ven al cor grans joys jazer.

D’un’amistat suy enveyos,

quar no sai joya plus valen

c’or e dezir, que bona·m fos,

si·m fazia d’amor prezen,

que·l cors a gras, delgat e gen

e ses ren que·y descovenha,

e s’amors bon’ab bon saber.

D’aquest’amor suy cossiros

vellan e pueys sompnhan dormen,

quar lay ay joy meravelhos,

per qu’ieu la jau jautzitz jauzen;

mas sa beutatz no·m val nien,

quar nuhls amicx no m’essenha

cum ieu ja n’aia bonsaber.

D’aquest’amor suy tan cochos

que quan ieu vau ves lieys corren

vejaire m’es qu’a reusos

m’en torn e qu’ela·s n’an fugen;

e mos cavals i vai tan len

greu er qu’oimais i atenha

s’Amors no la·m fa remaner.

Amors, alegre·m part de vos

per so quar vau mo mielhs queren,

e suy en tant aventuros

qu’enqueras n’ay mon cor jauzen,

la merce de mon Bon Guiren

que·m vol e m’apell’e·m denha

e m’a tornat en bon esper.

E qui sai rema deleytos

e Dieu non siec en Belleen

no sai cum ja mais sia pros

ni cum ja venh’a guerimen,

qu’ieu sai e crei, mon escien,

que selh qui Jhesus ensenha

segur‘escola pot tener.

 Heus ací l’adaptació de Lola Badia:

Quan el fullatge remorós

Quan pel fullatge remorós

reclama amor i el dóna ardent

el cant del rossinyol joiós

que l’amant mira tendrament,

i el prat és dolç i el riu fulgent,

pel nou solaç que floria

gran benaurança al cor em ve.

D’una amistat sóc desitjós,

que cap joiell no em fa content

d’aquells que jo sóc anhelós

quan ella em fa d’amor present,

car té el cos ple, garrit, plaent,

i cap dany no l’ofenia,

i el seu amor bon sabor té.

D’aquest amor sóc pensarós

despert o en somnis de dorment.

Llavors és goig meravellós

car ens fruïm mutualment.

Mes d’ella no he adlitament

car ningú no m’advertia

com jo n’hauria el bon plaer.

D’aquesta amor sóc tan frisós

que quan a ella vaig corrent

par que reculo corcuitós

i que ella fuig de mi talment.

El meu cavall es mou tan lent

que jo poc l’atraparia

si no l’atura Amor potser.

Amor, jo us deixo gaudiós

car cerco el que m’és escaient

i així sóc benaventurós

que encara el cor esplai en sent.

Hi ha algú que em fa sosteniment

i és Bon Valedor que em guia

i em vol i em fa esperar altre bé.

I si algú resta aquí gojós

i no segueix Jesús clement

no serà digne de llaors

ni sé com haurà guariment,

que crec i sé, ben certament

que el qui amb Jesús aprenia

en bona escola té el recer.

(Lola Badia (ed.): Poesia trobadoresca, Barcelona: Edicions 62, 1987, pp. 36-39)


No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.