L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Mussa

Junt amb la toga i el birret (vegeu), la mussa forma part de la vestimenta acadèmica. Es tracta d’una peça que cobreix els pits, les espatlles i l’esquena. La paraula sembla procedir del francès «aumusse», que derivaria de l’alemany «Mütze», que vol dir bonet de pell que es portava com a insignia de dignitat canical. La mussa, per tant, seria una toga derivada d’un birret. Al desembre de 2005 el papa Benet XVI va fotografiar-se amb una mussa (o una cosa semblant al cap, poc després de fer-ho amb «tricornio»), tot seguint una tradició que s’havia interromput en temps de Joan XXIII.

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.