L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Toga

A més del birret (vegeu) i la mussa (vegeu), la vestimenta acadèmica es completa amb la toga, que vol dir la capa exterior, d’idèntic color que la borla del birret per significar el grau o la procedència del docent. El nom toga deriva de la paraula llatina que significava la capa exterior. En la nostra llengua, la toga, com la toca, no necessàriament cobreix el cap; sí que ho fa la toga castellana.

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.