L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Formació de persones adultes

La paraula adult prové del llatí adultus, que vol dir crescut. També la paraula alemanya Erwachsene es relaciona amb el verb wachsen, que vol dir créixer. En llatí he trobat també el verb adoleo, que significa cremar. Quina relació hi ha entre estar crescut i estar cremat?

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.