L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Archive for gener, 2012

Frontisteri

Còpie açò d’un glossari llaí-castellà-català, que hi ha als Diàlecs de Lluís Vives editats a Cervera en 1795:

Phrontisterion, escuela, ò general donde se lee alguna ciencia, aula ahont se ensenya alguna ciencia