L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Archive for Càtedra

Càtedra

Càtedra deriva del llatí cathedra que vol dir «cadira». De l’expressió llatina deriva també catedràtic, -a. A més dels catedràtics d’universitat, d’escola universitària, d’institut o de conservatori, altres tipus de professors -es es definien precisament per la seua referència a les càtedres: els professors agregats, els professors adjunts o els professors ajudants, per exemple, eren en principi agregats, adjunts o ajudants d’una càtedra. La locució ex cathedra se manté només en el llenguatge eclesiàstic per referir la condició d’infalibilitat que es considera que té el papa quan estableix dogmes, principis morals o realitza canonitzacions. Per aquesta restricció als eclesiàstic bé es pot afirmar que els catedràtics -ques «ja» no parlen ex cathedra. També és freqüent l’expressió catedral, abreviatura d’«església catedral», val a dir aquella on té el bisbe la seua seu o «càtedra».