L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Archive for Orla

Orla

Orla procedeix del mot llatí «orula», que és el diminutiu d’«ora», que vol dir, «part extrema, marge». Es forma, per tant, de la mateixa manera que pàrvul, a partir del diminutiu d’una cosa ja minvada, perquè «ora» era l’ornament o el filet que es posava a la vora d’una peça de roba o d’un paper escrit o imprès. Per extensió de la làmina orlada, va designar aquella on hi havia «les fotografies amb llegendes al•lusives de tots els que han cursat plegats uns estudis, treballat en una obra col•lectiva », com diu el Diccionari d’Alcover-Moll que l’arreplega de València. Per cert que dóna com a traducció castellana «cuadro» (no «cuadro de honor»), perquè l’acepció castellana corresponent fou incorporada al Diccionario en data tardana, amb una definició que es referia a «condiscípulos de una promoción escolar o profesional» i que explicava la denominació perquè els retrats dels condeixebles hi apareixen «orlados con adornos tipográficos». Certament hi ha moltes orles en les quals ja no hi ha «llegendes al•lusives» ni les fotografies presenten «ornaments tipogràfics».