L’educació, en les seues paraules

Blog de Francesc J. Hernàndez, professor de Sociologia de l’Educació

Archive for Rotlle

Rotlle

La paraula rotlle o rotllo deriva del llatí «rotulus» que vol dir «cilindre», i s’aplica als papiros antics, que es conservaven enrotllats. Per extensió, rotllo es diu d’una cosa molt avorrida. Fins i tot, el Diccionario castellà admet «rollo macabeo», que exemplifica precisament així: «Este profesor es un rollo macabeo». Expressió que podem suposar relacionada amb els papiros bíblics i amb les pràctiques litúrgiques jueves, suposició que es pot establir també en altres paraules (vegeu xulleta). El mot macabeu, que dóna nom a una revolta religiosa contra Antíoc IV (175-166 a.C.) pot tindre relació amb l’hebreu «maqqabh», que vol dir «martell» (encara que també podria relacionar-se amb «matzbi»: «general, comandat d’un exèrcit»). Ara bé, no cal suposar que l’expressió es formara pel significat «contundent» de l’adjectiu. Relacionat amb el rotllo del docent, podem arreplegar també les expressions que en les distintes llengües es refereixen a l’explicació o el debat insubstancial. Així Horaci es referia irònicament a «rixatur de lana caprina» (discutir de la llana de la cabra) (Ep. 1, 18, 15). En castellà, l’equivalent és tractar «del sexo de los ángeles»; en francès, «se battre de la chape de l’évêque», val a dir, de la capa del bisbe –encara que es podria suposar un cert joc de paraules entre el nom del parament, «chape», i «chapé», que vol dir «capat»–; en alemany trobem «Um des Kaisers Bart streiten», és a dir, disputar sobre la barba del Kaiser, que és una fòrmula molt pròxima al polonès «discutir sobre la barba d’un jueu».